Wyznacz miejsce zerowe ponizszych funkcji okreslonych w zbiorze liczb rzeczywistych zastosuj wzor skróconego mnoznia :a^2-b^2=(a-b)(a+b)
a)f(x)=9x^2-81
b)f(x)=16x^2-25
c)f(x)=0,25x^2-1
d)f(x)=25x^2-4
e)f(x)=9-4x^2
f)f(x)=5-x^2*wyjaznienie x^2 = x o kwadratu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T21:35:41+02:00
9x²-81=(3x-9)(3x+9)
3x=9/3
x=3
3x=-9/3
x=-3
b) 16x²-25=(4x-5)(4x+5)
4x=5/4 i 4x=-5/4
x=1¼ i x=-1¼
c) 0,25x²-1=(0,5x-1)(0,5x+1)
x=2 i x=-2
d)25x²-4=(5x-2)(5x+2)
x=0,4 i x=-0,4
e)9-4x²=(3-2x)(3+2x)
x=1½ i x=-1½
f)5-x²=(√5-x)(√5+x)
x=√5 i x=-√5.
5 5 5