BARDZO PILNE proszę o wypełnienie części zadań a najlepiej wszystkich

1)Zapisz twiedzenie w formir zdania warunkowego Jeżeli....to.... oraz wskaż założenie i tezę
a)w trójkątach przystających boki są równej długosci
b)Suma kątów wewnętrznych czworokąta jest równa 360 stopni
c)Zwiększając jeden czynnik dwa razy,iloczyn zwiększamy dwa razy

2)Udowodnij twierdzenie ''Jeżeli wielokąt jest czworokątem,to suma miar jego kątów wewnętrznych wynosi 360 stopni''

3)Objaśnij,dlaczego podana hipoteza nie jest twierdzeniem matematycznym.
a)Jeżeli dwa równoległoboki mają równe pola,to są przystające
b)Jeżeli liczba przy dzieleniu przez 4 daje resztę 3 to jest liczbą pierwszą
c)jeżeli iloczyn liczb jest liczbą dodatnią,to jego dzielniki też są liczbami dodatnimi
4)Do podanego twierdzenia sformułuj twierdzenie odwrotne i określ czy twierdzenie jest prawdziwe
a)Jeżeli wielokąt jest czworokątem to ma dwie przekątne
b)Jeżeli czworokąt jest rombem to jest trapezem
c)Jeżeli liczba n jest liczbą naturalną to jest liczbą wymierną

5)oblicz długość boku kwadratu którego przekątna ma długosć
a)√512 cm
b)√3,92 m
c)√1,25 d
6)Oblicz pole trójkąta równobocznego którego bok ma długość
a)4 cm
b)√3 cm
c)√12 m

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T19:33:20+02:00
Rozwiązania na 5 i 6 dodaje w załączniku:)
22 3 22