A) Ile soli trzeba wsypać do 23 kg wody, aby otrzymać roztwór ośmioprocentowy?

b) ile soli trzeba wsypać do 21 kg solanki pięcioprocentowej, aby otrzymać solankę siedmioprocentową?

c) ile wody trzeba dolać do 3 kg solanki dziesięcioprocentowej, aby otrzymać solankę sześcioprocentową?

1

Odpowiedzi

2010-04-08T19:36:19+02:00
Cp-stężenie procentowe,
ms-masa subst.,
mr-masa roztworu(subst+woda)
a)
Cp=ms/mr x 100%
0,08=x/x+23
0,08x+1,84=x
x=2 kg
Trzeba wsypać 2 kg soli
b)
0,05=ms/21
ms=1,05
21-1,05=19,95 wody

0,07=ms/19,05+ms
1,40+0,07ms=ms
ms=1,5
1,5-1,05=0,45
Trzeba dosypać mniej więcej 0,5 kg soli

c)
0,1=ms/3
ms=0,3
masa wody= 3-0,3=2,7

0,06=0,3/0,3+x x-woda
0,018+0,06x=0,3
0,06x=0,282
x=4,7
4,7-2,7=2
Należy dolać 2 kg wody