Zad.1
Pole kwadratu wynosi 169 cm2.Oblicz jego obwód.
zad.2
Oblicz pole koła o obwodzie 43,96 cm.Przyjmij że II(pi) =3.14.
zad.3
Dwie proste przecinają się,tworząc dwie pary katów przyległych.W kazdej parze jeden z kątów wierzchołkowych ma miarę 45 stopni.Jaka miarę ma drugi kąt?
zad.4
Romb ma przekatne o długosciach 12 cm i 16 cm.Oblicz długość wysokosci tego rombu.
zad.5
Ile osi symetrii moze miec
a)trójkat różnoboczny b) trójkat prostokatny
c)tr.rozwartokatny d)tr.równoramienny
e)tr.równoboczny f)trapez g)deltoid h) równoległobok
zad.6
Kwadrat ABCD o boku długosci 6,5 cm przekształcono w jednokładnosci o srodku A i skali k=5.Jaka jest długość boku otrzymanego kwadratu? Oblicz obwód i pole otrzymanego kwadratu.

BARDZO BARDZO PROSZE O POMOC ! :)

3

Odpowiedzi

2010-04-08T18:51:33+02:00
Do zad 1
P=a do 2
169=a2
pierwiastek z 169=a
a=13
obwód 4a =4* 13= 52
2010-04-08T18:59:23+02:00
Zad.1
P=a2
169=a2
a2=169/pierwiastkuje
a=13

V=a3
V=13 do potengi 3
V=2197

zad.4
P=e*f/2
p=12*16/2
P=96 cm

zad.3

tez po 45 stopni
2010-04-08T19:06:29+02:00
Zad1 . Ob = 4*13 = 52
zad2 . r = 7
P = 49 pi
P ~ 153,86 (w przybliżeniu !)
zad3. 135
zad4 . nie wiem
zad5. a) 0 b)0 i 1 c) 0 i 1 d) 1 e) 3 f) 1 g) 1 h) 0
zad6. nie wiem