1. Stojący na lodzie łyżwiarz, mający masę 50 kg,, rzuca piłkę o masie 3 kg, nadając jej prędkość 2 m/s. Jaką prędkość sam uzyska?

2. Oblicz siłę odśrodkową działającą na ciało o masie 0,5 kg, poruszające się ruchem jednostajnym po okręgu o promieniu 30 cm z okresem 2 s.(skorzystaj ze wzoru na siłę dośrodkową F=mv2/r)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T19:55:39+02:00
Zad.1
m₁ = 50kg - (masa łyżwiarza)
m₂ = 3kg - (masa piłki)
v₂ = 2m/s - (prędkość piłki)
v₁ = ? - (prędkość łyżwiarza)

m₁ x v₁ = m₂ x v₂
v₁ = m₂ x v₂/ m₁
v₁ = 3kg x 2m/s / 50kg
v₁ = 6kg x m/s x 1/50kg
v₁ = 0,12m/s

Uzyska prędkość 0,12m/s

zad.2
Podczas ruchu ciężarka po okregu o promieniu r =0,3m dział siła odsrodkowa , która nalezy wyliczyc
F = m * a
a = v^2/r
V = (2*PI*r^2)/T
m = 0,5 kg ; r = 0,3m ; T=2sek
F = m * V^2/r
F * r = m * V^2
F * r = m *(4*PI^2*r^2)/T^2
F * r * T^2 = m * 4 * PI^2 * r^2
F * T^2 = m * 4 * PI^2 * r
F = (4*PI^2* r * m)/T^2
F = (4 * 3,14^2 * 0,3 * 0,5 )/T^2
F = 5,916 / 4
F = 1,48 N
2 5 2