Rozwój mózgu Homo erectus osiągnął poziom, który umożliwił człowiekowi kolonizację chłodniejszych terenów pozaafrykańskich. Wymień cztery umiejętności, które pojawiły się u Homo erectus, bez których przetrwanie zimowych chłodów klimatu umiarkowanego byłoby niemożliwe.
a.............
b..........
c........
d.......

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T13:17:14+02:00
A)rozpalać ogień
b) okrywać ciało
c) zbierać i przechowywać żywność
d)współdziałanie w celu zdobycia pokarmu(życie w" stadzie)"