Odpowiedzi

2010-04-08T18:53:59+02:00
Przez modlitwę do Pana Boga.
Uczęszczanie na msze św.
Szacunek do boga.
Brać udział w sakramentach
2010-04-08T18:56:36+02:00
-Modląc się codziennie,
-Mieć aktywny udział w życiu religijnym
-Pomagać innym bezinteresownie
-Chodzić do kościoła w niedzielę i święta obowiązkowe
-Brać udział w sakramentach świętych
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T18:56:59+02:00
- modlic sie codziennie
- chodzic do kościoła, niedziele i święta uczestniczyc we mszy swiętej
- pomagac bliźnim
- byc posłusznym
- starac sie mnie grzeszyc
- przestrzegac 10 przykazan Bożych
- starac sie życ ze wszystkimi w zgodzie
2 4 2