Odpowiedzi

2010-04-08T19:18:37+02:00
Ma propozycja jest następująca:

* zapobiegać marnotrawstwu wody (nieszczelny, kapiący kran to 36 litrów czystej wody trafiającej do ścieków w ciągu doby, nieszczelna spłuczka doprowadzić może do straty dziennej rzędu 700 litrów),
* wprowadzić jak najefektywniejsze metody odzysku (oczyszczanie, zbiorniki retencyjne na potrzeby gromadzenia wód dla ludności i przemysłu, zamknięcie obiegu wody w zakładach przemysłowych),
* ograniczyć zanieczyszczenia, czyli ograniczyć stosowanie środków chemicznych, nie dopuszczać do skażenia wód powierzchniowych i gruntowych zwłaszcza (litr zużytego oleju silnikowego może skazić nawet 1 mln litrów wody).

Wody słone:

* graniczyć zanieczyszczenia