Zadanie 2 str. 86
Świat Fizyki 2

Piłka spada swobodnie z wysokości h₁ = 5 m. Oblicz, jak długo będzie trwał ruch piłki i jaką szybkość będzie ona miała w chwilii uderzenie o podłoże. Przyjmij g = 10 m/s². Wykonaj takie same obliczenia dla wysokości spadania h₂ = 45 m.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T19:06:22+02:00
H=5m
s=at2 / 2
2s/a = t2
10m/10m/s2 = t2
1s=t

a=v/t
v=a*t
v=10/m/s2 * 1s = 10 m/s

h=45
90/10m/s2 = t2
3s = t

v=10m/s2 * 3s = 30m/s

Mam nadzieję, że trochę pomogłam:)
4 5 4