1.Na podstawie podręcznika oraz map tematycznych w atlasie geograficznym wymień po dwie cechy środowiska przyrodniczego Japonii wspomagające lub utrudniające rozwój gospodarczy tego kraju .
_Cechy wspomagające :
*
*
-Cechy utrudniające :
*
*daje naj ;DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Cechy wspomagające:
*korzystny klimat
*dużo krótkich,ale zasobnych w wodę rzek (wykorzystuje się je do celów energetycznych)

Cechy utrudniające:
*niedostatek surowców mineralnych
*górzysta rzeźba terenu
219 4 219