Odpowiedzi

2012-08-15T15:03:14+02:00

Wolność i Niezawisłość (WIN) to polska organizacja nie tylko cywilna, ale też i wojskowa utworzona 2 IX 1945 r. w stolicy o charakterze antykomunistycznym. Początkowym jej zamysłem było poprzez walkę polityczną nie pozwolić do triumfu wyborczego komunistów po II wojnie światowej. Idea jej opierała się na tym, żeby Armia Czerwona i NKWD oddaliły się z terytorium Polski jak również przeciwstawiała się prześladowaniom i szykanowaniom politycznym oraz rujnowaniu i dewastowaniu kraju przez wojska radzieckie