Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T22:37:42+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Dla związku o wzorze ogólnym ABmHn
A-atom centralny
B-pierwiastki grup 1,2,13-18
H-atom wodoru
Suma elektronów walenc. wszystkich pierwiastków powiększona o ładunek jonu----Lwal=5(Sb)+6*7(Br)+3(ładunek jonu)=50

Liczba wolnych par elektronowych--Lwpe=1/2*Lwal-4m-n = 25-24=1

Liczba przestrzenna Lp=Lwpe+m+n = 1+6+0 = 7

Typ hybrydyzacji--sp³d²

Geometria cząsteczki--piramida o podstawie kwadratu
2 5 2