Odpowiedzi

2010-04-08T18:58:50+02:00
* przeniesienie stolicy do Warszawy w 1956 r.,
* potop szwedzki w 1655 r.,
* insurekcja warszawska w 1794 r.,
* I wojna światowa,
* bitwa warszawska w 1920 r.,
* II wojna światowa (19 IV ? 16 V 1943 r., powstanie w getcie warszawskim, 1 VIII ? 2 X 1944 r., powstanie warszawskie, 17 I 1945 r., wyzwolenie Warszawy)
2010-04-08T19:00:49+02:00
1) Łamanie zasad konstytucji i ograniczanie autonomii Królestwa Polskiego przez Rosje.
2) Wiadomości o europejskich ruchach wolnościowych
3) Tłumienie polskości na ziemiach zaboru rosyjskiego poza Królestwem
4) Wieści o zwycięstwie Francj w rewolucji lipcowej.
5) Wiadomość o przygotowywanej przez cara interwencji przeciw rewolucji w Belgii, w której miała brać udział polska armia
6) Groźba wykrycia spisku
Skutki :
1) Emigracja
2) Przewartościowanie dawnych koncepcji
3) Znalezienie się Królestwa pod okupacją wojsk rosyjskich
4) Wzniesienie Cytadelii
5) Przymus przystąpienia do wojsk rosyjskich
6) Zlikwidowanie wojska polskiego
7) Zlikwidowanie konstytucji
8) Zamknięcie różnych placówek np. Uniwersytetu Warszawskiego