Muszę ułożyć te wydarzenia w kolejności:

lud Paryża burzy Bastylię
Zgromadzenie Narodowe znosi przywileje stanowe
król podpisuje konstytucję
Zgromadzenie Narodowe ogłasza deklarację Praw Człowieka i Obywatela
Ludwik XVI zwołuje Stany generalne
Zgromadzenie Narodowe uchwala Ustawę cywilną o duchowieństwie
posłowie stanu trzeciego ogłaszają się Zgromadzeniem Narodowym

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T19:26:21+02:00
5maj 1789-powołanie stanów generalnych
17 06 1789r-zgromadzenie narodowe
9. 07. 1789początek rewolucji francuskiej
14.07.1789zdobycie bastylii
1789(przełom lipca i sierpnia )zniesienie praw i przywilejów stanowych
26.08 1789deklaracja praw człowieka
1790 reforma administracji i kościoła
1791uchwalono konstytucję
3.09.1791konstytucja przekształca francję w monarchię konstytucyjną
2 4 2