Odpowiedzi

2010-04-08T19:01:47+02:00
Podstawowe idee, poglądy, przekonania dotyczące funkcjonowania społeczeństwa i państwa,
które wpływają na życie polityczne, czyli mają zwolenników i sympatyków skupionych wokół
osób, partii i ruchów społecznych.
Każda ideologia określa:
· rolę jednostek i wspólnot, takich jak: rodzina, klasa, naród, państwo, region, wspólnota
samorządowa;
· kształt oraz zasady funkcjonowania instytucji społecznych, ekonomicznych
i politycznych;
· potrzebę zachowania istniejącego porządku lub jego modyfikacji bądź potrzebę
odrzucenia i zastąpienia go nowymi formami organizacji życia społecznego
Doktryna
Doktryna jest konkretyzacją ideologii.
- z łaciny: doctrina – nauka
- ogólnie: pewien spójny system poglądów, twierdzeń, założeń, które są podstawą koncepcji
naukowych (np. ewolucjonizm), religijnych (np. społeczna nauka Kościoła), ekonomicznych
i politycznych
- szczegółowo: mieszcząca się w ramach określonej ideologii konkretyzacja czasowoprzestrzenna,
odnoszącą się do całej rzeczywistości społeczno-politycznej lub jej wybranych
dziedzin
- definicja wg. Władysława T. Kuleszy:
Doktryna polityczna to wynikający z określonej ideologii oraz uporządkowany zbiór
poglądów na życie polityczne danego społeczeństwa, z zagadnieniem władzy i ustroju
państwa na czele. Doktryna musi zawierać wskazania teoretyczne i praktyczne, jak
zrealizować te poglądy w określonym czasie i przestrzeni.
- dostosowanie doktryny do aktualnej sytuacji społecznej, politycznej i ekonomicznej
program polityczny
Przykład:
Ideologia konserwatyzmu podstawową wartością jest prawo do własności prywatnej
Doktryna konserwatyzmu postulat wprowadzenia ochrony prawnej własności prywatnej
Program konserwatystów è żądanie jak najszybszego wprowadzenia ustawy
reprywatyzacyjnej
2 2 2