Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T19:12:12+02:00
A) x + 7½ = 32
x=32-7½
x=24,5

b) 12, 5 - x = 48¼
-x=48¼-12,5
-x=48,25-12,5
-x=37,75
x=-37,75

c)13⅔ + x = - 5⅙
x=-5⅙ -13⅔
x=-5⅙-13 4/6
x=-18 ⅚

d) x - 25⅕ = - 4,4
x= -4,4+25⅕
x= -4,4 + 25,2
x=20,8

e) -7⅚ + x = 8⅓
x=8⅓+7⅚
x=8 2/6 + 7 5/6
x=15 7/6
x=16 1/6

f) - 12⅘x = 1.6
x= -0,125

g) - 1,2x = -½
x=0,41(6)

h) 5⅝x = 18
x=3,2
2010-04-08T19:14:18+02:00
A) x + 7½ = 32
x=32-7½
x=24½
b) 12, 5 - x = 48¼
-x=48,25-12,5
-x=35,75 /(-1)
x=-35,75
c)13⅔ + x = - 5⅙
x= - 5⅙ -13⅔
x=-5⅙-13 4/6
x=-18 5/6
d) x - 25⅕ = - 4,4
x=-4,4+25,2
x= 20,8
e) -7⅚ + x = 8⅓
x= 8 2/6+7⅚
x=16 1/6
f) - 12⅘x = 1.6
x=1,6 /(-12,8)
x= -0,125
g) - 1,2x = -½
x= -½*(-6/5)
x=3/5
h) 5⅝x = 18
x=18/5⅝
x=18* 48/8
x=108

:)