Odpowiedzi

2009-11-04T10:46:47+01:00
NOWOTWÓR-grupa chorób,w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm ,a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki.Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym:protoonkogenami i antyonkogenami.Mutacje te powodują,że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu.Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji,stąd długi,ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby.U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.RODZAJE NOWOTWORÓW:nowotwór łagodny,nowotwór złośliwy,nowotwór anaplastyczny,mięsak,rak,potworniak,nowotwór miejscowo złośliwy.DIAGNOSTYKA:tomografia komputerowa,rezonans magnetyczny,pozytonowa tomografia emisyjna PET-CT,mammografia,tomografia emisyjna pojedynczych fotonów SPECT.LECZENIE:chemioterapia,radioterapia,leczenie chirurgiczne,immunoterapia,hipertermia miejscowa