Idealny silnik cieplny Carnota pobiera Q1 = 100kJ ciepła grzejnika o temperaturze t1 = 127 stopni C w czasie τ = 1s. Temperatura chłodnicy wynosi t2 = 27 stopni C. Wyznacz:
a) sprawność silnika η
b) ilość ciepła oddawanego do chłodnicy Q2
c) moc użyteczną silnika P u.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T01:46:30+02:00
Witaj :)
dane Q1=100kJ, t1=127*C, t2=27*C,
szukane η, Q2, Puż
-----------------------------------------------
a)
η = [T1-T2]/T1.........T1 = 273+t1 = 273+127 = 400K........T2 = 300K
η = [400K-300K]/400K = 0,25 = 25%
Sprawność silnika wynosi 25%.

b)
η = [Q1-Q2]/Q1
ηQ1 = Q1-Q2
Q2 = [1-η]Q1 = 0,75Q1 = 0,75 *100kJ = 75kJ.
Ciepło oddawane do chłodnicy wynosi Q2 = 75kJ.

c)
Puż = Wuż/τ...........Wuż = Q1-Q2 = 25kJ
Puż = 25kJ/1s = 25kW
Moc użyteczna silnika wynosi Puż = 25kW

Semper in altum..............................pozdrawiam :)


4 2 4