Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T19:16:25+02:00
Izotopy tego samego pierwiastka to atomy o takiej samej liczbie protonów i różnej liczbie neutronów.
Prawo okresowości - własności chemiczne i fizyczne ulegają cyklicznym zmianom od pierwiastków o niższych masach atomowych do pierwiastków o wyższych masach atomowych
Pierwiastki promieniotwórcze to pierwiastki chemiczne, których wszystkie izotopy są promieniotwórcze.
Układ okresowy zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowanych według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości, zgodnie z prawem okresowości Dmitrija Mendelejewa.Grupy zazwyczaj wypisuje się w kolumnach, a okresy w rzędach. Grupy dzieli się na grupy główne i grupy poboczne.