Proszęęę!!!!!!!
zad.1
Oblicz promień koła:
a)opisanego na kwadracie o boku 8 cm.
b)opisanego na trójkącie równobocznym o boku 9√3 cm
c)wpisanego w trójkąt równoboczny o boku 6cm
zad 2
Oblicz obwód czworokąta ABCD ,jeżeli AB=4CM,CD=13CM,BC=12CM.
ZAD.3
W trójkącie prostokątnym równoramiennym przeciwprostokątna jest równa:
a)10cm b)5√2cm c)3√6cm
oblicz długość ramion każdego z tych trójkątów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T19:55:37+02:00
Zad1
a) d=a pierwiastek z 2
d=8 pierwiastków z 2
R=8 pierwiastków z 2 *1/2
R= 4 pierwiastki z 2 cm

b) R= a pierwiastek z 3
-----------------------
3

R=9 pierwiastków z 3 *pierw.z 3
-------------------------------------
3

R=9 pierw. z 9
----------------
3

R= 9 *3
-----------
3
R=9cm

c) r=a pierw z 3
----------------
6

r= 6 pierw.z 3
---------------
6
r=pierw. z3cm

Z A D 2

c2=a2+b2
13^=12^+b^
b^=169-144
b^=25
b=5cm

c^=a^+b^
5^=a^+4^
a^=25-16
a^=9
a=3cm

Obw.=13cm+12cm+4cm+3cm=32cm

Z A D 3

c^=a^+b^
(3pierw. z 6)^=2a^
36=2a^/:2
a^=18
a= pierw.z 18
a= pierwiastek z 6*2
a=3 pierw. z 3cm