Odpowiedzi

2010-04-11T02:13:56+02:00
Najpierw obliczamy objętość stożka.

5%×72=
1/5×72= 3,6 m³

Teraz obliczamy pole podstawy podstawiając dane do wzoru na objętość.

V=Pp×H
3,6=⅓Pp × 0,9
0,3Pp=3,6/:0,3
Pp=12m³

Podstawą stożka jest koło więc, podstawiamy dane do wzoru na jego pole.

Pp=πr²
πr²=12/ :3(nasze π)
r²=4
r=√4
r=2

Kiedy mamy wszystkie potrzebne dane możemy obliczyć obwód podstawy
Ob=2πr
2π × 2 = 4π
4×3 = 12m

Odp. Obwód pola podstawy stożka wynosi 12m.