1.Oblicz, ile gramów magnezu uległo spaleniu w 48g tlenu, jeśli otrzymano 120 g tlenku magnezu.
2. Podczas termicznego rozkładu tlenku rtręci(II) otrzymano 3.2 g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci(II), jeśli masa rtęci była o 36.92 g większa od masy otrzymanego tlenu.
2Przeprowadzono reakcję utlenienie-redukcji 48g magnezu z parą wodną., W wyniku tej reakcji chemicznej powstało 80g tlenku magnezu i 4g wodoru. Oblicz, ile gramów pary wodnej wzięło udział w tej reakcji chemicznej.

2

Odpowiedzi

2012-08-16T12:52:58+02:00

Zadanie 1.

 

magnez + tlen ⇒ tlenek magnezu

 

prawo zachowania masy: x + y = z

x - masa magnezu

y - masa tlenu

z - masa tlenku magnezu

 

x + 48g = 120g

x = 120g - 48g

x = 72g

 

Odp.: Spaleniu uległo 72g magnezu.

 

 

Zadanie 2.

 

tlenek rtęci (II) ⇒ tlen + rtęć

 

x = y + z

 

x - masa tlenku rtęci (II)

y - masa tlenu

z - masa rtęci

 

z = y + 36.92g = 3.2g + 36.92g = 40.12g

 

x = 3.2g + 40.12g

x = 43.32g

 

Odp.: Tlenek rtęci (II) miał masę 43.32g.

 

 

Zadanie 3.

 

magnez + para wodna ⇒ tlenek magnezu + wodór

 

a + b = c + d

 

a - masa magnezu

b - masa pary wodnej

c - masa tlenku magnezu

d - masa wodoru

 

48g + b = 80g + 4g

b = 84g - 48g

b = 36g

 

Odp.: W reakcji wzięło udział 36g pary wodnej.

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

2012-08-16T12:53:32+02:00

ZAD1

2Mg+O2-->2MgO       

48g : 32g : 80

  X   : 48g : 120g                    32X=48*48       X= 72g 

Odp. spaleniu ulegoło 72 gramów magnezu.

 

ZAD2

2HgO--temp-->2Hg+O2

434                 402   32                              

 X                40,12   3,2      402X=43,32g HgO

ZAD3

Mg+H2O-->MgO+H2

24    18      40     2

48    X       80      4         24X=48*18     X=36g H2O