Odpowiedzi

2010-04-08T19:13:10+02:00
Terminem korozja określa się zjawisko niszczenia materiałów pod wpływem działania otaczającego je środowiska (atmosfery, opadów, wód), jak i czynników technologicznych uwalnianych do atmosfery w wyniku działalności człowieka. Są nimi tlenki siarki, azotu, dwutlenek węgla, kurz, itp. oraz wszelkiego rodzaju chemikalia. Najczęściej zjawisko krozji odnosimy do metali i ich stopów, jednakże dotyczy ono również tworzyw niemetalowych, takich jak beton, materiały ceramiczne, tworzywa sztuczne, itp. O skali problemu zniszczeń wywołanych przez korozję świadczy fakt, że około 25% produkcji stali jest zużywane na zastąpienie strat spowodowanych korozją. Pomimo prowadzenia intensywnych badań i stosowania coraz to bardziej nowoczesnych środków ochrony przed korozją, problem korozji jest wciąż procesem zaskakującym i z punktu widzenia ekonomicznego jest bardzo poważnym problemem. W szczególności ten problem dotyczy konstrukcji wykonanych z żelaza, gdzie proces korozji nazywany jest rdzewieniem. Produktem rdzewienia jest rdza, która okazuje się jest uwodnionym tlenkiem żelaza(III) o przybliżonym wzorze 2Fe2O3*3H2O. Zauważono, że żelazo nie rdzewieje w suchym powietrzu i wodzie pozbawionej całkowicie tlenu a natomiast proces ten pojawia się, kiedy w wodzie pojawi sie tlen a ulega przyspieszeniu w obecności kwasów, naprężeń w metalu, przy styczności z metalem mniej aktywnym oraz w obecności samej rdzy. Badania nad korozją wykazały, że najczęściej przebiega ona według mechanizmu elektrochemicznego i chemicznego. Stąd zależności od czynników wywołujących korozję, warunków i przebiegu procesu korozyjnego, występują różne rodzaje korozji.

3 3 3
2010-04-08T19:17:27+02:00
Ochrona: pokrywanie metali powłokami ochronnymi ( lakierami , emaliami itd) ; osłabienie agresywności środowiska; dobór odpowiedniego metalu lub stopu , ochrona kadmowa, inhibitor korozji
skutki korozji: zmiany temperatury i ciśnienia,obecność zanieczyszczeń, struktura metaliczna materiału;
proszę o naj
3 3 3
2010-04-08T19:23:11+02:00
W karoserii samochodowej robią się dziury,skorodowane narzędzie szybko się łamią,obniżenie wytrzymałości i plastyczności.Z tego względu przedmioty wykonane z żelaza konserwuje się środkami antykorozyjnymi.Najprostszym sposobem zapobiegania korozji jest malowanie narażonych na nią powierzchni farbami antykorozyjnymi. Można też pokryć powierzchnię metali korodujących stopami lub metami odpornymi na korozję lub opóźniającym korozję żelaza. Najczęściej stosuje się cynkowanie zarażonych przedmiotów lub niklowanie(.Pokrycie przedmiotów)
3 3 3