Odpowiedzi

2010-04-09T19:37:25+02:00
Tybet
Tybetanczycy - rzad Chin
od VII do Xw. Tybetańczycy władali potężnym imperium obejmującym również część Chin. W 822r. Tybet przyjął buddyzm. W roku 1207 Tybet najechali Mongołowie, którzy kilkadziesiąt lat później zajęli Chiny. Od XIVw. Tybetem, choć dalej uzależnionym od Chin, rządzili mnisi buddyjscy, ale po dość krótkim okresie względnej niepodległości Tybet został podbity i przyłączony do Chin, zachował jednak pewną autonomię. W 1913 Dalajlama proklamował niepodległość jednak w 1949r. nastąpiła inwazja wojsk komunistycznych Chin. Powodem konfliktu jest ekspansja komunizmu i słabość Tybetu. Wybuchające co kilka lat powstania Tybetu są krwawo tłumione.

kaszmir
Indie - Pakistan, Chiny
kaszmir leży między Indiami i Pakistanem, której teren zajmują Himalaje i Karakorum, a w części zach. Znajduje się Dolina Kaszmirska. W XIVw. Muzułmanie podbili kaszmir, a w XVIIIw. należał on już do Wielkich Mongołów, jednak w XIXw. Brytyjczycy odebrali go Hindusom i przyznali indyjskiemu radży z krainy Dżammu. Po odzyskaniu przez Indie niepodległości o obszar Kaszmiru upomina się Pakistan, a od 1962r. również Chiny. W 1949r. przeprowadzono linię demarkacyjną, jednak walki o kaszmir między Indiami i Pakistanem wciąż trwają. Przy granicach zgrupowane są oddziały wojskowe. Konflikt jest niebezpieczny nie tylko dla tej części świata, ponieważ oba państwa posiadają broń atomową. W 2004r. obie strony podjęły rozmowy, istnieje więc szansa na pokojowe rozwiązanie konfliktu.

palestyna
Arabowie (palestynczycy) - Zydzi
zajmuje ona terytoria Izraela, Autonomii palestyńskiej i Jordanii. Mieszkają tu Żydzi i Arabowie, pozostający w ciągłym konflikcie o prawo zamieszkania tych ziem. 14 maja 1948r. Palestynę podzielono na żydowski Izrael i arabska Palestynę. Nie rozwiązało to jednak konfliktu, ponieważ państwa arabskie dążąc do zlikwidowania Izraela zaatakowały natychmiast. Wojna trwała do 1949r. i wygrał Izrael, a Palestyna nie pogodziła się z przegraną. Powstała więc organizacja OWP, która dokonywała wiele zamachów terrorystycznych. Teoretycznie porozumienie zawarto w 1995r, ale praktycznie konflikt trwa nadal i określa się go mianem intifada

nigeria
podłożem tego konfliktu jest niejednorodność etniczna i wyznaniowa. W kraju tym występuje skomplikowana mozaika etniczna ( silna rywalizacja i walka poszczególnych plemion : Husa, Fulami, Joruba, Ibo). Konflikt ten wzmacnia zróżnicowanie etniczne, w którym to pn. wyznaje Islam, a pd. Katolicyzm.

Ruanda
plemiona Tutsi oraz Hutu
Konflikt ten obejmuje dwa plemiona Hutu i Tutsi, które między sobą prowadziły od XVw. walki. W 1994r. doszło do rozlewu krwi, a Ruanda stała się areną najokrutniejszych walk współczesnego świata, miejscem rzeźi bezbronnej ludności i śmierci misjonarz. Konflikt udało się zlikwidować dzięki interwenc