Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-24T20:57:41+02:00
Rodzaje gleb
Gleby bielicowe - o barwie jasnej, powstałe na piaskach, słabo urodzajne, uprawia się na nich żyto i ziemniaki.
Gleby brunatne - o barwie brunatnej, średniej ilości próchnicy, uprawia się na nich przenicę i chmiel.
Mady - o ciemnej barwie, powstałe z drodnych osadów naniesionych przez rzekę, uprawia się na nich warzywa i przenicę.
Czarnoziemy - bardzo ciemna barwa, duża zawartość próchnicy, bardzo urodzajne, uprawia się na nich pszenicę i burakicukrowe.
Gleba ciężka
Gleba ciężka w dużej części składa się z najdrobniejszych cząstek, małej ilości piasku i próchnicy. Na takiej glebie rośliny źle rosną, bowiem trudno przepuszcza ona powietrze i wodę. Po deszczu bardzo powoli wysycha, a w czasie suszy staje się twarda i zaskorupiała. Wiosną nagrzewa się bardzo powoli. Do gleb ciężkich należą GLINY oraz IłY.
Gleba lekka
Gleba lekka składa się w większości z piasku z niewielką ilością gliny i próchnicy - jest to gleba szybko przepuszczająca wodę, nagrzewa się też szybko, lecz roślinom na takiej glebie brak dostatecznej ilości wody i składników pokarmowych. Do gleb lekkich należą: PIASKI.
Inne rodzje gleb: ił, piasek, glina, piaski luźne i słabo gliniaste, piaski gliniaste głębokie i zalegającena piaskach lużnych, gliny spiaszczone, żwiry.
1 4 1
2010-04-24T21:18:30+02:00
Rodzaje gleb
Gleba-zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej, w której rozwija się życie organiczne i na którą działa atmosfera.
Składniki gleby
a) mineralne: Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, P
b) organiczne: próchnica
Budowa gleby:
a) luźna
b) gliniasta
c) właściwa-gruzełkowata
- między gruzełkami znajdują się kanaliki, które przepuszczają wodę i powietrze
- czarnoziem stepowy na lessach
Strukturę gleby poprawia próchnica. Powoduje ona łączenie ziaren piasku w gruzełki, a rozpad gleby zwięzłej na gruzełki.
Rodzaje nawozów:
- naturalny: obornik, nawóz zielony.
Nawóz zielony to poplony: seradela, peluszka, łubin, lucerna, są to rośliny motylkowe, które żyją w symbiozie z bakteriami azotowymi.
- sztuczne: saletra, saletrzak.
Podstawowy profil glebowy:
- próchnica
- poziom wymywania
- poziom wymywania
- skała macierzysta
Najważniejsze gleby:
a) bielicowe
- powstały na podłożu lasów iglastych
- żytnio-ziemniaczane

b) brunatne
- powstają na podłożu lub w pobliżu lasów liściastych
- proces bielicowy słabszy
- rozkładający liść przyjmuje barwę brązową-brunatną
- gleby dość żyzne, na których można już uprawiać pszenicę i buraki cukrowe
c) mady
- powstają w dolinach i deltach rzek
- powstały z mułu,
- dość żyzne
- wymagają melioracji
d) czarne
- powstają w wyniku zarastania jezior i bagien
- urodzajne
e) czarnoziemy stepowe na lessach
- powstają na lessach przy udziale dużej zawartości próchnicy
- w wyniku wymieszania się związków mineralnych i organicznych powstaje gleba, czarnoziem stepowy to najurodzajniejsza gleba
- klasa: I, II
f) rędziny
- bardzo urodzajne, o dwóch profilach: poziom ruchniczy i skała macierzysta
- są to gleby trudne w uprawie