Zad.1
Wzorując się np. z lewej kolumny , dopisz takie formy rzeczowników, w których występuje identyczna oboczność samogłoskowa.Wypisz głoski oboczne w nawiasach.

mąż-mężą (ą:ę) wąż-............... (...)
miasto- mieśćie (....) wiara-...............(...)
opór-oporu (....) zachód-..............(...)
pora-pór (....) pole-...............(...)

Zad.2
Zaznacz ruchome e w podanych parach wyrazów.

sen-snu rurka-rurek wicher-wichru
panna-paniem sweter-swetra wanna-wanien
rynna-rynien kurek-kurka pchła-pcheł

Prosze o szybkie rozwiązanie!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T19:51:49+02:00
Mąż-mężą (ą:ę) wąż-węża (ą;ę)
miasto- mieśćie (a;e) wiara-wierzę(a;e)
opór-oporu (ó;o) zachód-zachodu(ó;o)
pora-pór (o;ó) pole-pól(o;ó)

sEn-snu
rurka-rurEk
wichEr-wichru
panna-paniEn
swetEr-swetra
wanna-waniEn
rynna-ryniEn
kurEk-kurka
pchła-pchEł
5 5 5