Odpowiedzi

2009-04-24T19:31:55+02:00
TOPNIENIE- przejście substancji ze stanu stałego w ciecz, zachodzi w stałej temperaturze zwanej temperaturą topnienia ( dla wody 0 C)
Przykład: Pozostawione na talerzyku lody stopiły się, pozostała tylko płynna, gęsta masa.
WRZENIE- intensywne parowanie cieczy podczes jej ogrzewania, zachodzące zarówno na powierzchni cieczy jak i w całej objętości, gdzie tworzą się pęcherze (wrzenie pęcherzykowe) lub warstewki pary (wrzenie błonowe). Przykład: Podgrzewana woda w garnku wrze
SKRAPLANIE (kondensacja) - przechodzenie substancji ze stanu lotnego (gazowego) w ciekły, zwykle związane z wydzielaniem ciepła
Przykład: 1)Para wodna na szybach pod wpływem ciepła zamienia się w krople wody 2) Szrom na liściach zamienia się w rosę.
KRZEPNIĘCIE proces przechodzenia ciała ze stanu ciekłego w stan stały (np. podczas oziębiania). Krzepnięcie zachodzi w określonej temperaturze zwanej temperaturą krzepnięcia (dla wody 0 C).
Przykład: Pozostawiona na kilka minut woda w kubku nie zamieniła się w lód, lecz uległa procesowi krzepnięcia ( pływają w niej grudki, trochę zgęstaniała).