Na angielski :
Moda w szkołach różni się bardzo.
W większości szkół
obowiązują mundurki / jednolite stroje.
Zazwyczaj posiadają logo szkoły.
Część szkól natomiast pozwala uczniom nosić, to na co mają ochote.
Jest to decyzja dyrekcji i nie można opisywać tego jako modę w szkole .
Z pewnością do szkoły nie założymy przykrótkiej bluzki.
W szkołach dominują ubrania mniej skąpe.

3

Odpowiedzi

2009-11-03T13:39:07+01:00
Fashion differs in schools very. Uniforms bind (be in force) in (to) majority school / homogeneous apparel. Usually they own logo of school. However, part allows to bear pupil (disciple) szkól, it has on that ochote. There is decision of board of management and it is not possible to describe it as fashion in school. We will not set up (will not found) for school with certitude blouse przykrótkiej. Dresses predominate in schools grudging less
  • Vikk
  • Rozwiązujący
2009-11-03T13:49:00+01:00
Fashion differs in schools very. Uniforms bind (be in force) in (to) majority school / homogeneous apparel. Usually they own logo of school. However, part allows to bear pupil (disciple) szkól, it has on that ochote. There is decision of board of management and it is not possible to describe it as fashion in school. We will not set up (will not found) for school with certitude blouse przykrótkiej. Dresses predominate in schools grudging less.


mam nadzieję że jest ok ;)
2009-11-03T14:34:40+01:00
English:

Fashion in schools is very different.
In most Schools
force uniforms / dress uniform.
Schools usually have the logo.
Some of the schools allow students to wear, what it feel like.
It is the decision of the directorate and can not describe it as a fashion school.
Certainly, the school does not assume shortish blouses.
In schools dominate the clothes less scanty.