.WSKAZÓWKA DO ZAD.1 : Informacjię wzięta w cudzysłów wykorzystaj do określenia niewiadomej a wziętą w takie trójkąty <> do ułożenia równości.
ZAD.1 Lekarz przyjął dzisiaj o 13 pacjentów mniej niż wczoraj , Wiadomo , <że w tych dwóch dniach przyjął łącznie 65 pacjentów. Oblicz, "ilu pacjentów przyjął dzisiaj" a ilu wczoraj ?

1

Odpowiedzi

2010-04-08T19:22:42+02:00
Lekarz przyjął dzisiaj o 13 pacjentów mniej niż wczoraj , Wiadomo , <że w tych dwóch dniach przyjął łącznie 65 pacjentów. Oblicz, "ilu pacjentów przyjął dzisiaj" a ilu wczoraj ?
x----------->pacjenci przyjęci wczoraj
x-13------->pacjenci przyjęci dzisiaj

x+x-13=65
2x=65+13
2x= 78
x=39------------>pacjenci przyjęci wczoraj
x-13=39-13=26--------------->pacjenci przyjęci dzisiaj