Odpowiedzi

2010-04-08T19:22:36+02:00
Izotopy to pierwiastki o tej samej liczbie atomowej(protonów i elektronów) lecz o innej liczbie neutronów.

Pierwiastki chemiczne ułożone zgodnie ze wzrastająca liczbą atomową wykazują okresowe powtarzanie się właściwości.

Pierwiastki te są pierwiastkami , które mają swój okres połowicznego rozpadu( a tak po "polskiemu" to po prostu rozpadają się) :)

Układ okresowy składa się z:
-grup (pionowe, kolumny)
-okresów (poziome, wiersze)
Jeśli do tego 4. coś jeszcze napisz na wiadomość:)