Odpowiedzi

2010-04-08T19:19:07+02:00
Góry niskie
- są to obzary wznoszące się do 500 m. n. p. m.
- charakteryzują się dużymi wysokościami względymi
- górami niksimi w Polsce są Góry Świętokrzyskie
Góry średnie
- siegają do wysokości 1500 m. n. p. m.
Góry Wysokie
- mają powyżej 1500 m. n. p. m.
- charakteryzują się dużymi wysokościami względnymi
4 4 4
  • Użytkownik Zadane
2010-04-08T19:19:22+02:00
Góra – wypukła forma ukształtowania terenu o silnie urozmaiconej rzeźbie, wysokościach względnych w stosunku do najbliższych den dolinnych powyżej 300 m i dużym nachyleniu stoków. Ze względu na wysokości względne i stromość stoków wyróżnia się góry niskie, średnie i wysokie. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się góry fałdowe, zrębowe i wulkaniczne.

W rzeźbie górskiej wyróżnić można formy wklęsłe (doliny, kotliny) i wypukłe (pojedyncze szczyty). Formy wypukłe łączą się w grzbiety górskie lub masywy górskie, te z kolei w pasma górskie. Pasma i masywy wraz z pogórzami i kotlinami śródgórskimi tworzą łańcuchy górskie. Kilka łańcuchów górskich o wspólnych cechach geologicznych, powstałe w czasie tego samego fałdowania noszą nazwę systemu górskiego. Góry fałdowe i zrębowe powstają w wyniku procesów orogenicznych, natomiast wulkaniczne w wyniku działalności wulkanicznej.
prosze. ;d
2 3 2
2010-04-08T19:20:21+02:00
-zmiennym klimatem
-zróżnicowaną wysokością
-walory estetyczne
-zróżnicowana roślinnośc

3 3 3