Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.
a)jaki procent uczniów należących do klubu stanowią dziewczęta ?
b)w międzyszkolnych zawodach w tenisie stołowym uczestniczyło 37,5% wszystkich dziewcząt z Teczy. ile dziewczat nalezacych do klubu nie brało udziału w zadodach ?
c) w zawodach lekkoatletycznych wzielo udział 85% członków klubu tecza . Stanowili oni 17% wszystkich uczestnikow zawodów . ilu uczniow startowało w tych zawodach?
d) do klubu Tecza należy 10% wszystkich dziewczat i 20% wszystkich chłopców w szkole. ilu uczniów jest w tej szkole? o ile procent mniej jest w tej szkole chłopców niż dziewcząt ?
e) Po sukcesie na zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 osób. o ile procent wzrosła liczba członków Teczy ?


zadanie wykonywać na proporcjach :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T14:24:56+01:00
A) 36+24=60 ilośc wszystkich dzieci ,
24 : 60 x 100% = 40%
* dzielenie zapisz w ułamku
Odp. Dziewczęta stanowią 40% wszystkich dzieci

b) 37,5% = 0,375 0,375 x 24 = 9 - tyle dziewczyn wzielo udzial
24 - 9 = 15
Odp. w zawodach nie wzielo udzialu 15 dziewczyn

c) 85% = 0,85 0,85 x 60 = 51 - liczbba uczniów z klubu ...
51 to 17% /:17
3 to 1% / x 100
300 to 100%
Odp. W zawodach startowało 300 uczestników
d) 24 to 10% /x10 = 240 - tyle dziewczyn jest w tej szkole
36 to 20% /x5 = 180 - tyle chlopcow jest...
240 + 180 = 420
Odp. 420 uczniow
e) 84-60=24 tyle osób doszło
24:60x 100%= 40% o tylke wzrosła
x- to znak mnożenia
417 4 417