Odpowiedzi

2010-04-08T19:23:07+02:00
V₁=60m
V₂=30m
t₁=15s
t₂=15s

v=s/t

V₁=60/15=4m/s
V₂=30/15=2m/s

Vśr=?
Vśr=(4+2):3 =6:2=3M/S

odp. predkosc srednia wynosila 3 m/s
1 5 1