Odpowiedzi

2009-11-03T13:57:46+01:00
V=s/t wiec s= V*t
s1= 0,5 h * 30 km/h = 15 km
s2 = 1,5 h * 50 km /h = 75 km

Vśr = droga całkowita / czas całkowity
V śr = 90km/2 h = 45 km/h
2009-11-03T14:02:37+01:00
V=s/t
30km/h=s/0,5h
s=30km/h *o,5h=15km


v=s/t
50km/h=s/1,5h
s=50 *1,5=75km

v srednia -całkowita droga/całkowity czas
v 15km+75km/0,5h+1,5h
v=37,5km/h
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T14:05:41+01:00
Wg mnie tak:

Dane:
v1 = 30km/h
t1 = 0,5h

v2 = 50km/h
t2 = 1,5h

s = v * t

s1 = v1 * t1 = 15km
s2 = v2 * t2 = 75km

v = s/t
vśr = s1+s2 / t1+t2 = 15km + 75km / 0,5h + 1,5h = 90km/2h = 45km/h
45km = 45 000m
1h = 3600s
vśr = 45000m/3600s = 12,5m/s
Prędkość średnia wyniesie 45km/h, 12,5m/s