1.Oblicz, ile gramów substancji można otrzymać po całkowitym odparowaniu wody z 250 cmз roztworu o gęstość 1,2 g /cmз i stężeniu 20 %

2.Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego w wyniku dodania 100 g wody do 300 g roztworu o stężeniu 20 %

3.Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego w wyniku dodania 50 g soli do 250 g solanki o stężeniu 3 % ?

4.Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego w wyniku zmieszania 250 g roztworu o stężeniu 20 % i 750 g roztworu o stężeniu 40 %

1

Odpowiedzi

2010-04-08T20:17:26+02:00

1.

d= m/V
1,2= m/250
m= 300g

 

Cp= ms/mr ·100%
20%= ms/300·100%

0,2= ms/300
ms= 60g
 

2.

 

Cp= ms/mr ·100%

20%= ms/300·100%

0,2=ms/300
ms=60g


Cp=60/(300+100)·100%
Cp=15%

3.
Cp= ms/mr·100%

3%= ms/250·100%
0,03=ms/250g
ms=7,5g


Cp= (7,5+50)/(250+50)·100%

Cp= 57,5/300·100%

Cp= 19,2%
 

4.
Cp= ms/mr ·100%

20%= ms/250g·100%
0,2=ms/250
ms=50g

 

Cp= ms/mr ·100%

40%= ms/750g·100%

0,4=ms/750
ms=300g 


ms zmieszanych roztw= 50+300=350g
mr zmieszanych roztw.= 250+750=1000g

 

Cp=350/1000·100%
Cp=35%

 

 

 


 

6 4 6