1. Zaznacz sposób odczytywania zapisu 3H₂
a.) 3 cząsteczki wodoru
b.) 3 atomy wodoru
c.) 2 atomy wodoru
d.) 6 cząsteczek wodoru
2.Zaznacz zestaw substancji, w których występuje wiązanie jonowe .
a.) H₂0, CO₂, HCl
b.) Na₂O, NH₃ MgCl₂
c.) KCl, CaF₂, LiBr
d.) H₂, O₂, N₂
3. Wskaż poprawne zapisanie wartości kolejnych współczynników stechiometrycznych równania reakcji chemicznej :
... C+...O₂ --> ...CO
a.) 1,1,1
b.)2,1,2
c.) 1,2,1
d,)2,2,1

1

Odpowiedzi

2010-04-08T19:30:34+02:00
1. tak dokładnie to 3 cząsteczki wodoru = 6 atomów wodoru więc pewnie A

2. wiązanie jonowe- pomiędzy metalem i niemetalem

czyli: c

3Według mnie powinno być 2C+O₂->2CO
/ | \
2 at.węgla 1 cz. O 2cz.CO
2 at.tlenu 2 at.węgla i 2 at tlenu

są równe liczby atomów po stronie lewej i prawej:)
2 1 2