Zad.1 Ponumeruj zdarzenia zachodzące w cyklu rozwojowym rośliny okrytonasiennej. (od 1 do 8) daje naj!

Rozsiewanie. -
Zapłodnienie komórki jajowej w zalążku. -
Przeniesienie pyłku na znamię słupka. -
Powstanie nasion.-
Wytwarzanie łagiewki pyłkowej zawierającej gamety. -
Przekształcanie zalążni w owocnię. -
Dojrzewanie nasion. -
Kiełkowanie nasion. -

1

Odpowiedzi

2010-04-08T20:04:09+02:00
Rozsiewanie. -6
Zapłodnienie komórki jajowej w zalążku. -1
Przeniesienie pyłku na znamię słupka. -2
Powstanie nasion.-5
Wytwarzanie łagiewki pyłkowej zawierającej gamety. -3
Przekształcanie zalążni w owocnię. -4
Dojrzewanie nasion. -8
Kiełkowanie nasion. - 7
4 2 4