Odpowiedzi

2009-11-03T14:01:58+01:00
Posiada 3 powłoki na pierwszej ma 2 e,na drugiej 8 e na walencyjnej 1e
15 1 15
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T14:28:45+01:00
Atom sodu ma 11 elektronów leży w pierwszej grupie wiec ma 1 elektron walencyjny znajduje sie w 3 okresie wiec ma trzy powłoki
K2L8M1
8 3 8
2009-11-03T14:43:00+01:00
Atomy składają się z jądra i otaczających to jądro elektronów. W jądrze znajdują się z kolei nukleony: protony i neutrony. Neutrony są cząsteczkami obojętnymi elektrycznie, protony noszą ładunek elektryczny dodatni, zaś elektrony – ujemny.

W każdym obojętnym atomie liczba protonów i elektronów jest jednakowa. W takiej sytuacji łączony ładunek protonów i elektronów wynosi zero. Atomy z liczbą elektronów różną od liczby protonów nazywane są jonami, czyli atomami posiadającymi ładunek elektryczny. O właściwościach atomów decyduje głównie liczba protonów w jądrze atomowym. Grupy atomów o takiej samej liczbie protonów w jądrze, a różnej ilości neutronów określamy jako izotopy danego pierwiastka (określonego liczbą protonów).

Atomy są podstawowymi elementami budującymi materię z punktu widzenia chemii i pozostają najmniejszymi cząstkami rozróżnianymi metodami chemicznymi. Nie zmieniają się w reakcjach chemicznych.
4 3 4