1. Piłka o masie 0,4kg została puszczona swobodnie z wysokości 2m. Jaki jest stosunek energii kinetycznej do potencjalnej na wysokości 1m?

2. Pocisk o masie 20g, poruszający się z prędkością 600 m/s, wbija się w drzewo na głębokości 10cm. Jaka była średnia siła oporu działająca na pocisk podczas wbijania się w drzewo ?

PROSZĘ! WAŻNE ! BO BĘDZIE BANIA :///

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T19:40:29+02:00
zad.1
masa piłki=0,4kg
H=2m
Na wysokości 1m czyli po przebyciu 1m drogi ciało ma prędkość V=gt, ponieważ spada ruchem jednostajnie przyspieszonym.
g to przyspieszenie ziemskie równe=10m/s²
Możemy przekształcić wzór na drogę s=(gt²)/2, czyli t=√2s/g
Czyli V=g*√2s/g=10*√1/5=2√5 m/s
Ek= (mV²)/2=(0,4 *(2√5)²)/2=(0,4*20)/2=4 [J]
Ep jest związana z wysokością= mgh=0,4*10*1=4 [J]
Stosunek Ek do Ep= 4/4=1

zad.2
s=Vp × t + ½at²
a=Δv / t

0,1 = 600t + ½at²
t = -600 / a

0,1 = -360000/a + 180000/a
0,1 = -180000/a
0,1a = -180000
a = - 1800000

F = m × a
F = 0.02 × 1800000
F = 36000N
F = 36kN