Błagammm !! wszystkie


1 Na 100 osob potrzeba w stołowce 15 kg szynki. Ile kg szynki potrzeba dla 225 osób zachowując taką samą normę ? Na ile osób wystarczy 20,25 kg szynki ?

2 Na pomalowanie sciany o powietzchni 10 m² potrzeba 1,5 litra farby emulsyjnej . Ile tej farby potrzeba na pomalowanie pokoju o wymirach 4m X 3,6 m X 2,75 m odliczając na otwory 4,4 m² ? Na jaką powierzchnię staczy 5,4 litra tej farby ?

3 Z dwóch litrów zagęszczonego soku mozna zrobić 10 litrów napoju . Jeden sportowiec wypija codziennie przeciętnie 0,25 lkitra napoju. Ile litrów soku trzeba zakupić , by mieć szesciodniowy zapas na zrobieniie takiego napoju dla 150 sportowców ?

4 . Coca colę z 60 półlitrowych butelek rozlano do 360 kubków . Jaka była pojemność każdego kubka?? Do ilu kubków, ktorych pojemnośc bedzie wieksza o 20 % mozna rozlac tę iloosc coca coli ?

5 . Suma cyfr liczby dwucyfrowej wynosi 9 . Jeżeli w tej liczbie przestawimy cyfry to otrzymana liczba do liczby pierwotnej bedzie w stosunku jak 5 : 6 . Co to za liczba ?Prosze o rozwiazanie Daje Najj

2

Odpowiedzi

2010-04-08T19:49:05+02:00
Zad1
a a)
100-15
225-x
225*15=3375:100=33,35
b
100-15
x-20,25
20,25*100=2025:15=135
zad.2
a)4*3,6*2,75= 39,6m2
39,6m2-4,4=35,2m2
potrzeba ok 5,5l
b)ok 8,2
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T20:15:02+02:00
1)
15kgszynki:100osób=0,15kg (na jedną os.)
0,15kg*225os.=33,75kg szynki
20,25:0,15=135osób

2) 2*(4*2,75)+2*(3,6*2,75)+4*3.6=22+19,8+14,4=56,2
56,2-4,4=51,8
1m²---->0,15l farby
51,8*0,15l=7,77l na pomalowanie pokoju
10m²---1,5l
x m²----5,4l
1,5*x=10*5,4
1,5x=54/1,5
x=36l
5,4l starczy na pomalowanie 36m²

3) 2lsoku=10 l napoju
1 l soku = 5 l napoju
0,25*6=1,5 l dla 1 os.na 6 dni
1,5 l*150=225 l
225:5=45 l soku

4) 60 półlitrowych but. = 30 l
30 l:360 kubków =0,83 l - pojemność kubka w przybliżeniu
0,83*20%=0,166
0,83+0,166=0,996 pojemność kubka o 20% większego
30 l: 0,996 =31,05 w przybliżeniu 31
3 3 3