1.Jakie tereny zajmowali Frankowie?
2.Kim byli najordomowie?
3.Dlaczego czasy Karola Wielkiego nazywamy renesansem kartagińskim?

Proszę o szybką odpowiedź! Mam to na jutro.. Nie musi być długie.. Kilka zdań wystarczy.. Krótko, ale dokładnie ;) Proszę! Pomóżcie!

2

Odpowiedzi

2010-04-08T19:33:54+02:00
1.Frankowie zajmowali tereny nad Dolnym Renem, obszar dzisiejszej Belgii i Holandii. W otoczeniu ariańskich królestw byli jeszcze poganami. ...
2.Byli początkowo zarządcami pałacu (majordomami) władców Merowińskich w Austrazji, a później w całym zjednoczonym królestwie Franków.
3.
1/ Przed Karolem Wielkim mamy do czynienia z epoką upadku "cywilizowanej" kultury i obyczajów, że o organizacji państwowej nie wspomnę. Jest to oczywiście efekt upadku cesarstwa Wschodniorzymskiego i zajęcia jego terenów przez "barbarzyńskie" ludy, przeważnie germańskie.

2/ Karol Wielki znacznie rozszerza granice państwa Franków (tereny Longobardów, Saksonię, Słowiańszczyznę Połabską, Bawarię. W 800 roku n.e. papież koronuje go na cesarza.

3/ Dodatkowo za Karola Wielkiego następuje znaczne ożywienie kulturalne i szereg reform. Reformuje m.in. system monetarny, system edukacji (w oparciu o klasztory i oczywiście szkołę pałacową), sądownictwo, organizację państwa, system klasztorny i parafialny.

Za czasów KW odnowiono łacinę klasyczną jako język uniwersalny, wprowadzono dwa podstawowe poziomy edukacji szkolnej (trivium i quadrivium) a nawet nowy krój pisma (minuskuła karolińska). Administrację państwową oparto o organizację kościelną (biskupi), wprowadzono nowych (i skutecznych) urzędników (missi dominici).

Generalnie rzecz biorąc reformy te pozwoliły odżyć nauce, odrodzić kulturę rzymską no i oczywiście, w obliczu wielkości państwa KW, scementować Europę Zachodnią w ramach jednego, chrześcijańsko-łaciśnkiego kręgu kulturowego. To chyba jako tłumaczy "renesans karoliński".
2010-04-08T19:36:25+02:00
1. frankowie zajmowali tereny and dolnym Renem, za polnocno-wschodnia granca Cesrarstwa Rzymkiego, rzymskiej Galii (dzisiejsza Francja)

2.Majordomowie- urzednicy zarzadzajacy dworem, sprawujacy wladze w imieniu krolow (zamiast Merowingow) (z lacinskiego: maior domus- przelozony domu)

3.Zcasy Karola Wielkiego sa nazywane renesansem karolinskim bo nastapilo w Europie odrodzenie kultury i nauki/po raz pierwwszy w dziejach Europy celem dzialalnosci kulturalnej bylo odrodzenie tradycji antycznej