1.Na podstawie mapy napisz,pod jakimi zaborami znajdowały się następujące miasta : Poznań,Warszawa,Kraków,Lwów,Gdańsk,Opole,Lublin.

2.Do którego z zaborów odnoszą się nastepujące stwierdzenia:
A)liczne zakłady włókiennicze i inne (górnicze,hutnicze,metalowe)
B)zacofana biedna wieś
C) możliwość swobodnego rozwoju kultury i nauki
D)dobrze rozwinięte rolnictwo

Na podstawie wykonanego ćwiczenia napisz krótko na temat Różnice w rozwoju , ziem polskich w wieku XIX.

1

Odpowiedzi

2010-04-08T19:31:22+02:00
1.-Poznań- I rozbiór-Polska;II-Prusy;III-Prusy
-Warszawa-I rozbiór-Polska;II-Polska;III-Prusy
-Kraków-I rozbiór-Austria;II-Austria;III-Austria
-Lwów-I rozbiór-Austria; II-Austria;III-Austria
-Gdańsk-I rozbiór-Polska; II-Prusy;III-Prusy
-Opole-I rozbiór-Polska; II-Polska;III-Prusy
-Lublin-I rozbiór-Polska; II-Polska;III-Austria

2 a)liczne zakłady włókiennicze i inne(górnicze,hutnicze, metalowe)
b)zacofana ,biedna wieś,
c)mozliwosc swobodnego rozwoju polskiej kultury i nauki ,
d)dobrze rozwinięte rolnictwo?
Na podstawie wykonanego cwiczenia napisz kródko na temat:Różnice w rozwoju ziem polskich w wieku XIX.

a)Zabór rosyjski
c)b)Galicja (zabór austriacki)
d)Zabór pruski


W wieku XIX Polska została podzielona na 3 zaborców: Austrię, Prusy, Rosje. Największy rozwój dróg, wsi i bardzo dobry rozwój przemyłowy występował w zaborze pruskim. Zabór rosyjski był mniej rozwiniety pod względem rolniczym natomiast przodował jeśli chodzi o różnego typu przemysł. Szczególnie dobrze w tym okresie rozwinęła się Łódź, Warszawy i Białystok. Natomias zabór Austriacki tzw. Galicja była najbardziej biednym, zacofanym gospodarczo regione. Jedymi zaletami życia w Galicji był swobodny rozwój polskiej kultury i oswiaty.

Prosze

Licze na naj
37 4 37