Odpowiedzi

2010-04-08T19:31:50+02:00
Http://matematyka.pisz.pl/strona/880.html

z tej strony ja brałam konstrukcję w tamtym roku :)
2010-04-08T19:50:35+02:00
Narysuj okrąg.
Tu ci dodatkowo opisalam jak to ma być mniej więcej

1Zaznacz jego średnicę.
2Narysuj promień prostopadły do jego średnicy.
3Podziel narysowany promień na dwie równe części.
4Narysuj odcinek łączący środek promienia z początkiem średnicy.
5Narysuj dwusieczną kąta ostrego między połową promienia a odcinkiem, który został wcześniej narysowany.
6Zaznacz punkt wspólny średnicy z dwusieczną.
Narysuj prostą prostopadłą do średnicy, przechodzącą przez zaznaczony punkt.
7Wyznacz punkty wspólne narysowanej prostej z okręgiem.
8Połącz je z początkiem średnicy
9Masz teraz dwa boki pięciokąta foremnego. Za pomocą cyrkla odłóż pozostałe trzy.