Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-08T19:34:10+02:00
V= (pi)r² * H
V=(pi)2² * 1,5
V=(pi)4 * 1,5
V=(pi) 6 (cm³)
2010-04-08T19:36:20+02:00
V= 4/3 pi r do trzeciej
V=4/3 pi 2 do 3
V=4/3 pi 8
V= 10 i 2/3 pi
2010-04-08T19:37:14+02:00
V=h*Pp
h=1,5

Pp=π*r2
r=d/2
d=4
r=2
Pp=2²*π
Pp=4π

V=4π*1,5
V=6π [cm³]