DACHfenster (ćwiczenia) zad. 19 str. 70
Wstaw odpowiedni czasownik. UWAGA! Czasowniki w zwrotne w języku polskim nie zawsze odpowiadają czasownikom zwrotnym w języku niemieckim.

1). Die Kinder....... bis 18 Uhr draussen. (bawić się).
2). Peter ......... mit Claudia am Freitag. (spotykać się).
3). Ich ......... sehr lange. (czesać się)
4). Wann.......der Film? (zaczynać się)
5). Wo........ das Hotel "Stern"? (znajdować się)
6). Ich ...... heute nicht besonders gut. (czuć się)
7). Um wie viel Uhr....... der Unterricht?(kończyć się)
8). Max und Mortiz ......... nicht viel. (uczyć się)

1

Odpowiedzi

2010-04-08T19:50:26+02:00
1.Spielen.
2.Trefft.
3.Kamme.
4.Beginnt.
5.Liegt.
6.F'u'hle.
7.Ende.
8.Lernen.


(z małych liter)
1 1 1