1. Napisz równanie reakcji chemicznej przedstawionej zapisem słownym oraz sposób jego odczytywania.

tlenek ołowiu(IV) + węgiel ----> tlenek węgla (II) + ołów

2. W reakcji chemicznej 128 g miedzi z tlenem powstało 160 g tlenku miedzi (II) . Oblicz masę użytego tlenu i podaj stosunek masy miedzi do masy tlenu w otrzymywanym związku chemicznym.
a.) 32 g tlenu; stosunek masy miedzi do masy tlenu 4 : 1
b.) 258 g ; stosunek masy miedzi do masy tlenu 1 :2
c.) 16 g tlenu ; stosunek masy miedzi do masy tlenu 8 : 1
d.) 64 g tlenu ; stosunek masy miedzi do masy tlenu 2 :1

1

Odpowiedzi

2010-04-08T23:32:31+02:00
1. Jedna cząsteczka tlenku ołowiu(IV) reaguje z jednym atomem węgla tworząć jedną cząsteczke tlenku węgla(II) i jeden atom ołowiu .

2. Z prawa zachowania można obliczyć że :
MO2 = 160g - 128g = 32g .
Stosunek : 64 / 16 = 4/1
Odpowiedź a .

3 5 3