A). W 12 gramach węgla jest około 6 * 10²³ atomów. Ile atomów jest w tonie węgla?

b). Najniższe panujące w przestrzeni kosmicznej ciśnienie to 10⁻¹⁴ Pa (paskala). Ile razy to ciśnienie jest mniejsze od przeciętnego ciśnienia atmosferycznego, które wynosi około 10 ⁵ Pa?

c). W wodach wszystkich mórz i oceanów rozpuszczone jest około 5 * 10¹⁴ m². Ile kg morskiej soli przypada na 1m² powierzchni ziemi?


PROSZE O SZYBKIE ODP. DAM NAJ:-)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T19:40:59+02:00
A) 12g węgla tj. 6×10²³ atomów węgla ; 1t=1000kg=1000 000g ; 1000 000g:12g≈8333 ; 8333×6×10²³-liczba atomów węgla w tonie ;

b) p=10⁻¹⁴Pa tj. najniższe ciśnienie ; 10⁵Pa:10⁻¹⁴Pa=10¹⁹ ; najniższe ciśnienie w przestrzeni kosmicznej jest 10¹⁹ razy mniejsze od przeciętnego ciśnienia atmosferycznego ;

c) 5×10¹⁹kg ilość soli w wodach mórz i oceanów ; 5×10¹⁴m² powierzchnia Ziemi ; 5×10¹⁹kg :5×10¹⁴m²=10⁵kg/m² Na 1 m² powierzchni Ziemi przypada 10⁵kg soli ;

licze na naj
19 3 19