Odpowiedzi

2010-04-08T20:17:12+02:00
Klimat :
Słowacja leży w strefie klimatu umiarkowanego śródlądowego, o wpływach morskich z zachodu i kontynentalnych z Azji. Warunki klimatyczne kraju komplikują duże różnice wysokości. Na obszarze Słowacji dają się wyróżnić trzy regiony klimatyczne: ciepły, umiarkowanie ciepły i chłodny.Strefa ciepła to tereny nizinne na południu kraju. Średnia temperatura roczna wynosi tu 8–10°C, a lipcowa – 20–23°. miarkowanie ciepły klimat obejmuje większość kraju: pogórza, niskie góry, zbocza i dna dolin w wysokich górach. Średnia temperatur rocznych wynosi 4–8°C, a średnia opadów (800– 1200 mm) bywa dwukrotnie wyższa niż na nizinach.

Ukształtowanie, niziny, wyżyny, góry :
Pod względem ukształtowania terenu Słowacja przypomina piramidę: niziny na obrzeżach kraju (Záhorska, Naddunajska, Wschodniosłowacka, Koszycka) wznoszą się stopniowo w pogórza (Naddunajskie, Wschodniosłowackie), pasma wzniesień (Szczawnickie, Strażowskie, Tribeč, Ptasznik, Rudawy), te z kolei przechodzą w wysokie góry (Fatra, Niżne Tatry). Wierzchołek piramidy tworzy alpejska grań Tatr Wysokich.
najniższy punkt w dolinie Bodrogu – 94 m n.p.m., najwyższy – Gerlach – 2655 m n.p.m.) sprawiają, że mimo niewielkiego obszaru kraj jest bardzo urozmaicony pod względem krajobrazów, fauny i flory oraz temperatur.Góry Słowacji należą w większości do Karpat Zachodnich (tylko w niewielkim odcinku do Wschodnich), a niziny wchodzą w skład Płyty Panońskiej.

Rzeki :
Większość spośród licznych rzek słowackich wartkim nurtem spływa ku Dunajowi, Cisie i wielkim nizinom. Największe rzeki Słowacji to Wag (403 km), Hron (284 km), Ipel (254 km) i Nitra (197 km) oraz Dunaj, który przepływa przez terytorium kraju na długości 172 km, tocząc 2 tys. m3 wody na sekundę.

3 5 3