Odpowiedzi

2010-04-08T19:40:17+02:00
zdaniu pojedynczym przecinkiem rozdzielamy:

- jednorodne części zdania, to jest podmioty lub określenia, zestawione bezspójnikowo
np. Wierzby, topole, graby rosły tuż nad wodą.
Szyby, grusze, jabłonie rosły w jednym rzędzie.
jednorodne części zdania połączone spójnikami(w funkcji przeciwstawnej lub wynikowej): a, ale, lecz, jednak, zatem, więc, toteż
np. Gospodyni była nieładna, ale dobra.
Dzień był pochmurny, lecz ciepły.


w zdaniach składowych zdania złożonego obowiązują takie same zasady stawiania przecinków jak w zdaniach pojedynczych
np. Duży, ciężarowy samochód jechał coraz wolniej i wkrótce stanął.
przecinkiem rozdzielamy dwie jednorodne przydawki

- w zdaniach złożonych współrzędnie oddziela się przecinkiem zdania współrzędne nie połączone spójnikami i połączone spójnikami: a, ale, lecz, jednak, zaś, natomiast, więc, zatem, toteż, to jest, to znaczy

Mam nadzieje , że dobrze jest to i , że pomogłam:)
2 3 2