Odpowiedzi

2010-04-11T12:54:21+02:00
Ekologia – odnawialne zasoby ziemi

Przez miliony lat przyroda rządziła się własnymi prawami. Środowisko naturalne samo dbało o równowagę i porządek, zarówno zwierzęta jak i różne gatunki roślin przez wzajemne oddziaływanie regulowały swoją liczebność. Człowiek także korzystał z zasobów przyrody w sposób rozsądny i w miarę ograniczony. Wykorzystywane były głównie bogactwa nieodnawialne takie jak: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny oaz surowce mineralne, które tworzyły się miliony lat a ich ilość była nieograniczona.


Wzrost liczby ludności oraz tzw. rewolucja przemysłowa, która wybuchła na przełomie XVIII i XIX wieku spowodowała, że zaczęliśmy coraz częściej i w coraz to większych ilościach wydobywać te surowce. Były one stosunkowo tanie, jak i łatwe do pozyskania. Sytuacja jednak diametralnie się zmieniła i w chwili obecnej nieodnawialne zasoby przyrody na Ziemi zmniejszyły się do tak niskiego poziomu, że według niektórych prognoz za około 30 do 50 lat może zabraknąć na świecie ropy jak i innych podstawowych surowców energetycznych.

Od połowy XX wieku trwają na całym świecie badania nad możliwościami pozyskiwania energii z tzw. odnawialnych zasobów ziemi. Do najpopularniejszych i najchętniej wykorzystywanych należą w chwili obecnej min: woda, energia słoneczna, wiatr oraz gleba(biomasa). Są to zasoby powszechnie dostępne i niemal niewyczerpalne, jednak wartość niektórych z nich może ulegać obniżeniu. Dzieje się tak min z glebą, która poprzez zbyt intensywne użytkowanie i nieodpowiednie nawożenie może stawać się jałowa, a więc bezużyteczna pod względem upraw.Zasoby odnawialne ,są podobnie jak te nieodnawialne powszechnie dostępne, jednak aby móc je wykorzystać trzeba stworzyć pewne technologie, które pozwolą zamieniać np. sile wiatru na energie z odpowiednia sprawnością czyli będzie to opłacalne dla człowieka pod względem ekonomicznym.

W wielu rejonach świata buduje się ogromne farmy złożone z Siłowni wiatrowych, których wysokość sięga do ponad 100 metrów a rozpiętość łopat do ponad 30 metrów.

Jednymi z pierwszych państw, które zainwestowało w tego typu rozwiązania była Holandia, Niemcy oraz kraje Skandynawskie. Polska nie pozostaje w tyle za krajami zachodnimi.

W naszym państwie powstaje coraz więcej wiatrowych farm. Najwięcej tego typu obiektów znajduje się na wybrzeżu, gdzie są najkorzystniejsze warunki wietrzne. Wiatraki zaczęto stawiać także na Kujawach oraz Pomorzu. Kilka średniej wielkości wiatraków jest w stanie zaopatrzyć w prąd małe miasteczko ( do 15000 tys. mieszkańców). Dlatego też stał to się ostatnio bardzo popularnym i opłacalnym pomysłem na biznes, ponieważ można uzyskać wysokie dofinansowania z Unii Europejskiej na budowę elektrowni wiatrowych. Główny dostawca energii elektrycznej ma obowiązek odkupić od nas, wytworzona za pomocą wiatraków energie Według najnowszych badań udowodniono, że skupiska elektrowni wiatrowych mają jednak wpływ na klimat, zmniejszając prędkość wiatru w rejonie ,gdzie są ustawione. Istnieje wiele kontrowersji wokół budowy i funkcjonowania wiatraków. Przeciwnicy twierdzą, że elektrownie stanowią zagrożenie dla wędrujących ptaków, które giną zderzając się z łopatami wiatraków. Poważnym problemem jest także hałas, który wywołują pracujące turbiny elektrowni, częściowo ten kłopot został wyeliminowany, dzięki nowoczesnym technologiom obniżającym poziom hałasu. Jednak bezsprzecznym faktem jest to, że dzięki elektrowniom wiatrowym znacznie obniża się poziom emitowanego dwutlenku węgla do atmosfery, co jest największą zaleta tego typu konstrukcji. Przewiduje się, że do 2020 roku energia pozyskiwana z wiatraków będzie wynosiła około 12 % całkowitej energii elektrycznej.

Kolejnym przykładem jest energia pozyskiwana z wody, która może być ekologicznie czysta, lecz dostępna jedynie na obszarach o odpowiednim spadku terenu oraz o odpowiedniej ilości opadów w ciągu roku. Polska należy do krajów, gdzie produkcja energii z wody ma długie tradycje. Większość zasobów wodnych naszego kraju jest skupiona w dorzeczu Wisły i tam tez są najlepsze warunki do budowy elektrowni wodnych. Obecnie nie buduje się w Polsce dużych obiektów tego typu, ponieważ mają one znaczny wpływ na środowisko naturalne. Aby móc utworzyć taką elektrownie konieczne jest spiętrzenie wody na dużym obszarze, co zazwyczaj sprowadza się do zalania dużej doliny i wysiedlenia mieszkańców. Zaburza to w znacznym stopniu równowagę ekologiczna na danym terenie, przeciwko czemu protestują ekolodzy. Bardzo popularne są małe elektrownie wodne o mocy do 2 MW, które można wybudować na rzekach o niezbyt szybkim nurcie oraz niewielkim spadku terenu. Zasilały one zazwyczaj urządzenia takie jak młyny, jednak obecnie coraz częściej podnosi się ich sprawność poprzez montowanie nowoczesnych turbin i ich moc jest także wykorzystywana do oświetlania budynków.

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem korzystania z odnawialnych zasobów ziemi są kolektory słoneczne. W chwili obecnej jest to najtańsza metoda pozyskiwania „czystej” energii. Dzięki wprowadzeniu do produkcji nowych materiałów, które są równie wytrzymałe jak stosowane jeszcze 10 lat temu ,na taka instalacje coraz częściej stać przeciętnego Kowalskiego. Coraz więcej osób montuje takie panele na dachach swoich domów, co z powodzeniem pozwala na ogrzanie wody używanej do mycia. Koszt takiej instalacji nie przekracza 10 tys. złotych przy 4 osobowej rodzinie. Rachunki za ogrzewanie są znacznie mniejsze a kolektory mogą nam posłużyć wiele lat, ponieważ są praktycznie bezobsługowe i bardzo wytrzymałe. Ilość promieni słonecznych docierających do ziemi nie jest jednakowa przez cały rok, dlatego też ilość energii wytwarzanej przez takie instalacje nie jest jednakowa w każdym miesiącu. W lecie wystarczy, aby ogrzać zarówno wodę używana do mycia naczyń jak i do kąpieli oraz może wspomagać centralne ogrzewanie. Zimą natomiast z powodzeniem może ogrzewać nam wodę w kranie.

Kolejnym zasobem odnawialnym ziemi jest gleba, którą można wykorzystywać na bardzo dużą skale przy niewielkich kosztach. Przy czym bardzo ważne jest odpowiednie nawożenie gleby, aby nie doprowadzić do jej wyjałowienia. W Polsce najczęściej uprawia się rośliny energetyczne takie jak wierzba energetyczna, która posiada bardzo duży potencjał wykorzystywany do produkcji energii. Coraz więcej podmiejskich elektrociepłowni jest przystosowanych do spalania biomasy. Roślina ta nie ma dużych wymagań, co do gleby i rośnie stosunkowo szybko, co pozwala na efektywne jej wykorzystanie. Rolnicy uprawiający wierzbę, jak i przeznaczający słomę na cele energetyczne ,mogą liczyć na dofinansowania i wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Biomasa roślin jest zasobem, który nie wymaga opracowania skomplikowanych technologii i może być wykorzystywana w każdym zakątku ziemi w przeciwieństwie np. do energii słoneczne lub wiatrowej, która jest uzależniona od warunków klimatycznych.Odnawialne zasoby Ziemi mają w chwili obecnej jedynie kilku procentowy udział w produkcji całkowitej energii elektrycznej na świecie, jak i w przemyśle paliwowym, jednak w ciągu najbliższych lat będzie to się zmieniać.

Dyrektywy Unii Europejskiej obligują państwa członkowskie ,w tym i Polskę do zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do poziomu 20% do roku 2020. Cel ten będzie ciężki do osiągnięcia, jednak dzięki odpowiednim działaniom organizacji rządowych jak i zwykłych obywateli jest on do zrealizowania. Źródła odnawialne posiadają ogromny potencjał, który tylko czeka na to abyśmy zaczęli go wykorzystywać w sposób oczywiście racjonalny. Warto inwestować w tego typu technologie dzięki którym przyszłe pokolenia będą mogły cieszyć się czystym i nie zniszczonym środowiskiem.
2 3 2